Unit Pentadbiran

Fazidah binti Mohd. Noor
Ketua Unit Khidmat Pengurusan
fazidah@ipda.edu.my

Rasimah binti Ismail
Pegawai Eksekutif Kanan
rasimah@ipda.edu.my

Rusnizawati binti Zainal
Pegawai Eksekutif
rusnizawati@ipda.edu.my

Rohaiza binti Yaakob
Ketua Pembantu Tadbir
rohaiza@ipda.edu.my

Nor Aishah binti Din
Pembantu Tadbir (P/O)
aishah@ipda.edu.my

Mahani binti Ahmad
Pembantu Tadbir (P/O)
mahani@ipda.edu.my

Ku Khairul Aizat binti Ku Yahya
Pembantu Tadbir (P/O)
aizat@ipda.edu.my

Nor Aziyan binti Yaakob
Pembantu Tadbir (P/O)
noraziyan@ipda.edu.my

Noorhayati binti Ahmad
Pembantu Tadbir (P/O)
nhayati@ipda.edu.my

Mahadzir bin Yaakub
Pembantu Tadbir (P/O)
mahadzir@ipda.edu.my

Zaharah binti Zainun
Pembantu Tadbir (P/O)
zaharah@ipda.edu.my

Marwan bin Azis
Pembantu Operasi

Nornazliana binti Ab Razak
Pembantu Operasi

Yaacof bin Din
Pembantu Awam

Yahaya bin Bidi
Pembantu Awam

Zainab binti Ahmad
Pembantu Awam