Unit Kewangan

Mohd Asharaf bin Ab Rahman
Penolong Akauntan
masharaf@ipda.edu.my

Haswani binti Ibrahim
Pembantu Akauntan
haswani@ipda.edu.my

Nur Asmyra binti Mohd Nasir
Pembantu Tadbir Kewangan
nurasmyra@ipda.edu.my

Faizah binti Mustaffa
Pembantu Tadbir Kewangan
faizahm@ipda.edu.my

Rozali bin Zain
Pembantu Tadbir Kewangan
rozali@ipda.edu.my

Nor Hafidzah binti Ahmad @ Mohd Dzuki
Pembantu Tadbir (P/O)
norhafidzah@ipda.edu.my

Kamarul Zaman bin Hashim Daud
Pembantu Operasi